Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

12/19/2019 4:42:37 PM
Hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cô giáo, của cha mẹ học sinh để xây dựng môi trường sư phạm (lớp học) lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp, phù hợp với trẻ.

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

   TRƯỜNG MN MINH CẦM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số: 27/KH-MN

   Phong Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

 HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI”

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

           Căn cứ vào kế hoạch số 23 ngày 16 tháng 11 năm 2019 Trường mầm non Minh Cầm về việc tổ chức các hội thi “ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, khu phát triển vận động”. Nay trường mầm non Minh Cầm xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi  “Làm đồ dùng đồ chơi” năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

          Hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cô giáo, của cha mẹ học sinh để xây dựng môi trường sư phạm (lớp học) lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp, phù hợp với trẻ.

          Phát động phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm nhằm tạo ra môi trường với góc chơi sáng tạo và đồ dùng, đồ chơi bền, đẹp, có giá trị sử dụng cao để nhân rộng cách trang trí cũng như làm đồ dùng, đồ chơi đặc biệt đồ chơi phát triển vận động đảm bảo trẻ được trãi nghiệm nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, làm phương tiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng vui chơi, học tập cho trẻ trong trường MN.

          Tạo cơ hội cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến, tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ phục vụ thiết thực việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo chương trình GDMN.

          Thiết thực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”, “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

2. Yêu cầu

Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy và học của giáo viên và học sinh

Hội thi làm đồ dùng đồ chơi là phải đảm bảo yêu cầu hài hoà, phù hợp, thể hiện sự sáng tạo, có tác dụng giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ đồng thời không làm ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường học.

II. Đối tượng, số lượng, thành phần tham gia hội thi

1. Đối tượng dự thi: Là giáo viên công tác trong trường MN Minh Cầm

2. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3 và 3 giải khuyến khích.

3.Thời gian- địa điểm: Sáng từ 7h15 phút đến 9h 00 phút ngày 20/12/2019 tổ chức trưng bày đồ dùng đồ chơi ở phòng âm nhạc dãy nhà mới.

Từ 9h10 phút đến 11h30 phút ngày 20/12/2019 ban giám khảo tiến hành chấm thi.

Chiều 15h30 phút cùng ngày tổng kết hội thi

Dự kiến giải thưởng:

Giải nhất: 250.000đ

Giải nhì:   200.000đ

Giải 3:      150.000đ

Giải khuyến khích: 100.000đ

Tổng kinh phí giải thưởng: 1.050.000đ

Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non Minh Cầm

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban giám hiệu

 Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi “đặc biệt đồ chơi phát triển vận động đảm bảo trẻ được trãi nghiệm ” năm học 2019 -2020 đến toàn thể CB, GV NV trong toàn trường.

Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian.

Thành lập BGK, Thư ký.Có quyết định sau (Thành phần là BGH nhà trường) 

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Triển khai Kế hoạch đến tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn của mình,   

3. Giáo viên

 Thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng chuyên môn.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi “đặc biệt đồ chơi phát triển vận động đảm bảo trẻ được trãi nghiệm” năm học 2019 - 2020. Đề nghị Tổ chuyên môn triển khai đến 100% giáo viên trong toàn trường và thực hiện nghiêm túc kế hoạch để  hội thi đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Các tổ, khối CM;

- Lưu: VT,                                                             

                                                                                       Nguyễn Thị Uyên

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI” CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 -2020

 

 

TT

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

 

ĐIỂM CHUẨN

(100 điểm)

 

 

 Tiêu chuẩn 1: Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định   

 

 

90 điểm

Tiêu chí 1

- Đủ số lượng đồ chơi, học liệu và phương tiện cho trẻ khi tham gia học tập và vui chơi  

25

 

Tiêu chí 2

- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi khoa học, hợp lý 

 

10

 

Tiêu chí 3

- Có ký hiệu hoặc bảng ghi tên loại cho đồ dùng, đồ chơi  

 

5

 

Tiêu chí 4

- Đảm bảo tính giáo dục,an toàn hấp dẫn, đa dạng  

 

10

 

Tiêu chí 5

- Tạo được nhiều đồ dùng đồ chơi phát triển vận động đảm bảo trẻ được trãi nghiệm (bao gồm các loại đồ chơi và vật liệu mang màu sắc vùng miền, địa phương, nguyên vật liệu từ phế liệu….)

 

 

25

 

Tiêu chí 6

- Có nhiều đồ chơi và vật liệu có thể được sử dụng nhiều lần theo nhiều cách khác nhau và hổ trợ nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau 

 

 

15

Tiêu chuẩn 2: Tính sáng tạo

 

10 điểm

Có mô hình mới, có sự khác biệt so với quy định ở tiêu chuẩn trên và có tính hiệu quả cao.

 

10

TỔNG CỘNG

 

 

 

                                                                                                            BAN GIÁM KHẢO

 

 

PHT: Hoàng Thị Hiên

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255901905 (Hiệu trưởng) - Email: mn_minhcam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Minh Cầm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình