Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

4/26/2019 10:03:19 AM
Chỉ đạo cho giáo viên hướng dẫn trẻ kể chuyện theo tranh truyện phù hợp với lứa tuổi của trẻ, giáo viên luôn đọc truyện cho trẻ nghe thường xuyên.
Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255901905 (Hiệu trưởng) - Email: mn_minhcam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Minh Cầm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình