Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Khai giảng năm học 2019 - 2020

9/11/2019 3:36:14 PM
Khai giảng năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG  MN MINH CẦM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

         Số: 20/BC- MN                                            Phong Hóa, ngày 10  tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO

NHANH SAU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

          Căn cứ công văn số 1983/SGDĐT-VP ngày 19/8/2019 về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020.

Thực hiện công văn số  414/PGD&ĐT ngày 04/9/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 và tăng cường phòng chóng mưa lũ.

Sau khi tổ chức thành công ngày khai giảng năm học 2019 – 2020 Trường Mầm non Minh Cầm xin báo cáo như sau:

  1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng:

- Nhà trường huyđộng 100% trẻ trong độ tuổi đến dự khai giảng

- Ban giám hiệu tham mưu với Đảng ủy, UBND xã về nội dung, hình thức tổ chức lễ khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh lao động vệ sinh phong quan trường lớp, tu bổ cảnh quan nhà trường, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, học liệu, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học.

- Trang trí: Thân thiện phù hợp với môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\trang tri.jpg

Hình ảnh: Công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng

2. Tổ chức lễ khai giảng:

Thời gian: Từ 7giờ 30 phút đến 8giờ 00 phút ngày 10/9/2019

          3.Thành phần tham dự:

          - UBND xã Phong Hóa gồm:

1. Đ/c Hồ Văn Điểu -UVBTV-CTUBMTTQ xã

2. Đ/c: Nguyễn Văn Thiện – UVBTV – BCHQ xã

3. Đ/c: Lương Thị Hiền - VP. UBND xã

          - Đại diện BCH HCMHS: 03 Người

          - Tổng số đội ngũ: 20/20 đ/c có mặt

          - Tổng số trẻ: 195/201 trẻ có mặt 

4. Chương trình lễ khai giảng:

Phần lễ: Theo hướng dẫn của cấp trên

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\aaaa.jpg

Đ/c: Hồ Văn Điểu – UVBTV – CTUBMTTQVN xã – Đọc thư của Chủ tịch nước và tặng hoa cho cô trò Trường MN Minh Cầm

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\toan canh.jpg

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\toan caaaaaa.jpg

Không khí của buổi lễ khai giảng năm học mới của cô, trò trường MN Minh Cầm

Phần hội: Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\vn.jpg

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\van ngh tre.jpg

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\aaaaa.jpg

 

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\anh xanh.jpg

 

Hình ảnh văn nghệ của trẻ chào mừng “Ngày hội đến trường của bé”

 

Sau lễ khai giảng Ban giám hiệu gặp lãnh đạo xã, thôn và HCMHS hội ý rút kinh nghiệm.

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\HOI DONG KG.jpg

 

 

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\KHAI GIANG2.jpg

 

Description: D:\ANH HOI DONG\KHAI GIANG\KHAI GIANG.jpg

Ảnh lưu niệm đại biểu và Hội đồng trường mầm non Minh Cầm trong lễ khai giảng năm học mới

 

Sau khai giảng trẻ ở lại học và trẻ ăn bán trú như bình thường

Buổi lễ khai giảng đã diễn ra an toàn, tạo cho trẻ không khí vui tươi, phấn khởi, gây ấn tượng tốt đối với đại biểu.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình tổ chức ngày khai giảng năm học 2019 – 2020 của trường MN Minh Cầm.

 

Nơi nhận                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;                                                                                              (Đã ký)

- Lưu VT,

            Nguyễn Thị Uyên

 

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255901905 (Hiệu trưởng) - Email: mn_minhcam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Minh Cầm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình