Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

12/20/2019 3:54:23 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯỜNG MN MINH CẦM

 

 
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19

(Từ ngày 23/12/2019 - đến ngày 29/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Hội ý đầu tuần

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

24/12

Sáng

Làm việc bình thường  

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Kiểm điểm đảng viên cuối năm

Dạy học bình thường

Đảng viên kiểm điểm cuối năm

Làm việc bình thường

Đảng viên kiểm điểm cuối năm

Học bình thường

 

Thứ Tư

25/12

Sáng

Làm việc bình thường

Tổ chức KTCĐ; TTTD 2 giáo viên

Dạy học bình thường

2 giáo viên KTCĐ, TTTD

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

26/12

Sáng

Làm việc bình thường

Tổ chức KTCĐ; TTTD 2 giáo viên

Dạy học bình thường

2 giáo viên KTCĐ, TTTD

Làm việc bình thường 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

27/12

Sáng

Làm việc bình thường 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

28/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

29/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/20/2019 3:39:13 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/6/2019 4:38:06 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/2/2019 9:35:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 11:08:11 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/21/2019 9:27:16 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 10/15/2019 4:02:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 10/9/2019 2:35:10 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 10/9/2019 2:34:59 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 10/9/2019 2:34:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 10/9/2019 2:33:51 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255901905 (Hiệu trưởng) - Email: mn_minhcam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Minh Cầm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình