Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

2/24/2020 9:24:30 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯỜNG MN MINH CẦM

 

 
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 24/02/2020 - đến ngày 01/3/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Đ/c: Hiền KT (Mang HS lên phòng TC kiểm tra)

Nghỉ học đến hết 01/3/2020

 

Chiều

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Thứ Ba

25/02

Sáng

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Chiều

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Nhân viên y tế chuẩn hồ sơ đoàn kiểm dịch kiểm tra

 

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Chiều

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Thứ Năm

27/02

Sáng

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Chiều

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Thứ Sáu

28/02

Sáng

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Chiều

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

Vệ sinh phòng, chống dịch, lao động làm ĐDĐC, Làm kiểm định

 

 

Thứ Bảy

29/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

01/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/20/2020 9:08:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/6/2020 9:31:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/20/2019 3:54:23 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/20/2019 3:39:13 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/6/2019 4:38:06 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/2/2019 9:35:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 11:08:11 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/21/2019 9:27:16 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 10/15/2019 4:02:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 10/9/2019 2:35:10 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255901905 (Hiệu trưởng) - Email: mn_minhcam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Minh Cầm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình